Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Gezegen Nedir

Sözlükte: Gezegen veya planet, bir yıldızın etrafında dolanan gök cismidir.
Dar anlamıyla: Güneş Sistemi içinde, Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş sekiz gök cismini belirlemede kullanılır.
Genel anlamda gezegen : Bir güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir.


Gezegen Resimleri

 • 8
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 7
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 5
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Gezegen Sunumları

 • 6
  Önizleme: 2 yıl önce

  Güneş sistemindeki gezegenler sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  PROJE 2GÜNEŞ SİSTEMİİPEK KİBARYASEMİN ÖZDEM

  2. Sayfa
  İŞARETLERİN ANLAMLARI Konu ile ilgili ana sayfaya bağlanır. Gezegenlerin ana sayfasına bağlanır. Bir sonraki sayfaya gider. Bir önceki sayfaya gider.G

  3. Sayfa
  GÜNEŞ SİSTEMİ GÜNEŞGEZEGENLERASTEROİTLERMETEORLARKUYRUKLU YILDIZLAR

  4. Sayfa
  GÜNEŞ SİSTEMİMerkezinde Güneş, çevresinde elips yörüngeler üzerinde dönen 9 gezegen, bunlara ait uydular, küçük gezegenler, göktaşları, meteorlar ve kuyruklu yıldızlardan oluşan gökcisimleri topluluğuna Güneş sistemi denir. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneştir

  5. Sayfa
  GÜNEŞGüneş yaklaşık olarak küre biçiminde ve Dünya'mızdan çok büyük olan ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş, Dünya'mızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür. devam

  6. Sayfa
  GÜNEŞGÜNEŞGüneş'in çapı, Dünya'nın çapının 100 katına ve Ay'ın çapının 400 katına eşittir. Güneş'in sıcaklığı çok fazladır. Bu nedenle Güneş'in yapısında bulunan maddeler gaz halindedir devam

  7. Sayfa
  GÜNEŞGÜNEŞBu gazların dörtte üçünden biraz azını hidrojen, dörtte birinden biraz azını helyum, diğer kısmını da çeşitli gazlar oluşturur. Güneş'in yapısındaki hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesi sırasında enerji açığa çıkar. Buna Güneş enerjisi denir.

  8. Sayfa
  GEZEGENLERMERKÜRVENÜSDÜNYAMARSJÜPİTERSATÜRNURANÜSNEPTÜNPLÜTONGüneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir. Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde, aynı yönde dönerler. Gezegenler Güneş etrafında döndükleri gibi, kendi eksenleri etrafında da dönerler.

  9. Sayfa
  MERKÜRGGüneş'e en yakın olan gezegendir. Güneş etrafındaki dönüşünü 88 günde tamamlar. Merkür'ün herhangi bir doğal uydusu yoktur. hidrojen, helyum ve neon gazlarından oluşan ince bir atmosferi vardır. devam

  10. Sayfa
  MERKÜRMerkür'ün yüzeyinde Ay'ın yüzeyindekilere benzeyen kraterler vardır. Fakat bilindiği kadarıyla Merkür'de canlıların yaşayabilmesini olanaklı kılacak koşullar bulunmamaktadır. Çünkü gezegenin Güneş'e dönük yüzünde sıcaklık, 400 dereceye kadar çıkar, buna karşılık karanlık yüzünde -173 dereceye kadar düşer.

  11. Sayfa
  VENÜSGGüneş çevresinde, ondan ortalama 107,5 milyon km uzaklıkta daireye çok yakın bir yörünge üzerinde dolanır. Güneş çevresindeki dolanma süresi 225 gündür. Venüs'ün kendi ekseni çevresindeki dönüşü geriye doğru, yani doğudan batıya doğrudur. devam

  12. Sayfa
  VENÜSVenüs canlılar açısından Güneş sisteminin en düşman gezegenlerinden birisidir. Yoğun atmosferinin yüzde 96'dan fazlası karbondioksitten, yüzde 3,5'i azottan, kalan kısmı da su buharı, argon ve neondan oluşur. Yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 460 derecedir.

  13. Sayfa
  DÜNYA (YERKÜRE)GDünya, kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Dünya, Güneş çevresindeki dönüşünü, elips şeklindeki yörüngesi üzerinde, 365 gün 6 saatte tamamlar. devam                   

  14. Sayfa
  DÜNYA (YERKÜRE)Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Atmosferi ile döndüğünden, bu dönüş hissedilmez. devam

  15. Sayfa
  DÜNYA (YERKÜRE)Dünya'mız kutup noktalarından geçen bir eksen etrafında döner. Dünya'nın dönme ekseni ile destek ekseni arasında 23,5 derecelik bir açı vardır. Bu eğiklik mevsimlerin oluşmasına, gece ile gündüz arasındaki farkın ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artmasına sebep olur. devam

  16. Sayfa
  DÜNYA (YERKÜRE)Dünya'nın tek uydusu ve ona en yakın gök cismi Ay'dır.

  17. Sayfa
  AYDünya, Güneş'in çevresinde hareket ederken Ay da Dünya'nın çevresinde hareket eder. Dünya'nın Güneş'in çevresinde ve Ay'ın Dünya'nın çevresinde hareketi sırasında izledikleri yörüngeler elips şeklindedir. Dünya'nın ve kendisinin etrafındaki hareketini 29,5 günde tamamlar. Bu nedenle Ay'ın daima aynı yüzünü görürüz.devam

  18. Sayfa
  AY Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığı 384000 km dir. Çapı ortalama olarak 3500 km olan Ay, bu büyüklüğü ile Dünya'nın 50 de biri kadardır. Ay'da atmosfer yoktur. Hava ve su bulunmadığı için meteorolojik olay görülmez.

  19. Sayfa
  MARSGGüneş'ten ortalama uzaklığı yaklaşık 228 milyon km'dir. Mars'ın iki küçük uydusu vardır; bunlar Phobos ve Deimos'tur. Güneş çevresinde bir tam dolanımı 687 günde tamamladığından bu gezegende mevsimler Dünya'dan yaklaşık iki kat daha uzundur. devam

  20. Sayfa
  MARSMars'ın atmosferi çok incedir. Hemen hemen bütünüyle karbondioksitten oluştuğu, ayrıca yaklaşık yüzde 2 azot, yüzde 1-2 arasında değişen oranlarda argon içerdiği saptanmıştır. Kırmızı renkli bir gezegendir.

  21. Sayfa
  JÜPİTERGGüneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş'ten ortalama uzaklığı 777 milyon km'dir. Güneş çevresindeki bir tam dolanımını 11,86 yılda, kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ise 9 saat 55 dakikada tamamlar. Venüs'ten sonra en parlak gezegendir. devam

  22. Sayfa
  JÜPİTERAtmosferi büyük ölçüde hidrojenden oluşmuştur, ayrıca az miktarda helyum, metan, amonyak, etan, su, karbonmonoksit, asetilen ve hidrojen siyanür içerir. Bugüne kadar çevresinde dolanan 16 uydu keşfedilmiştir. Bunlardan en büyükleri Ganymedes, Kallisto, İo ve Europa'dır.

  23. Sayfa
  SATÜRNGJüpiter’den sonra Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşten ortalama uzaklığı 1.472 km dir.En az 21 tane uydusu vardır. devam

  24. Sayfa
  SATÜRNSatürn ‘ün ekvator düzleminde gezegeni kuşatan yassı, toz ve buz parçalarından oluşmuş yedi ayrı halka vardır.Dolanım süresi yaklaşık 29 yıldır.

  25. Sayfa
  URANÜSGGüneş çevresindeki dolanım süresi 84.01 yıl,Güneş’e ortalama uzaklığı ise 2 milyar 870 milyon kmdolaylarındadır. Metandan oluşan bir atmosferi olduğu sanılmaktadır.

  26. Sayfa
  NEPTÜNGGüneşin çevresindeki bir tam dolanımını 164.79 yılda tamamlar. Güneşten ortalama uzaklığı 4 milyar 494 km. dir. Atmosferin en üst bölümünde metan gazı bulutları vardır. devam

  27. Sayfa
  NEPTÜNÜst katmanları çok soğuktur . Bilinen uydu sayısı sekiz tanedir. Çıplak gözle görülmeyecek kadar soluktur.

  28. Sayfa
  PLÜTONGGüneşe olan ortalama uzaklığı 6 milyar kmkadardır. Güneş çevresindeki dolanımını 248 yıldan daha uzun bir sürede tamamlar. Çok soluk göründüğünden astronomlar bu gezegenin oldukça küçük olduğuna inanmaktadırlar. devam

  29. Sayfa
  PLÜTONBu kadar küçük ve soğuk (yaklaşık – 213 derece) olan bir gezegende atmosferin bulunması da oldukça düşük bir olasılıktır.

  30. Sayfa
  ASTEROİTLERAsteroit kelimesi, yıldıza benzeyen anlamına gelir. Fakat asteroitler yapı olarak gezegenlere benzerler. Asteroitler, Güneş'in etrafında Mars ve Jüpiter arasındaki yörüngeleri üzerinde hareket ederler.

  31. Sayfa
  METEORLARGüneş sistemindeki gezegenlerin aralarındaki boşlukta bulunur ve ışık yaymazlar. Bunlardan bazıları, Dünya'ya yakın bir yerden geçerken, çekim etkisiyle Dünya'nın atmosferine girerler. devamMeteor yağmuru

  32. Sayfa
  METEORLARDünya atmosferine giren bir meteor, yüksek sıcaklık sebebiyle parçalanabilir ve ışık saçar. Yanmayan kısmı ve külleri yeryüzüne düşebilir. Yeryüzüne düşen meteor veya parçalarına göktaşı adı verilir. Dünya'ya çarpan bir meteorun yol açtığı krater.

  33. Sayfa
  KUYRUKLU YILDIZLARKuyruklu yıldızlar gerçekte yıldız değildir. Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar. Kuyruklu yıldızların Güneş'e uzak olan kısımları, gaz bulutundan oluşmuş birer kuyruk şeklindedir. Kuyruğun uzunluğu ve şekli zamanla değişir.

  34. Sayfa
  Hepsi bu kadar!                                                                                                           

 • 5
  Önizleme: 2 yıl önce

  Güneş sistemi dışındaki gezegenler sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Güneş Sistemi Dışı Gezegenlerve Evrende YaşamErsin GöğüşSabancı Üniversitesi

  2. Sayfa
  Tarihte Uzak GezegenlerMÖ 400: Democritus ögretilerinde yaşama elverişli başka dünyaların olasılığından bahseder

  3. Sayfa
  1960’lardaTeknolojik gelişmelerDünyadaki felaketlersonrasında Carl Sagan ve bazı bilim yazarları tarafından şu konu tekrar gündeme taşınır:Güneş sistemi dışında, diğer yıldızlar çevresinde gezegenler bulunması olası. Bu gezegenler neredeler?

  4. Sayfa
  İlk bulunan uzak gezegen bir pulsar çevresinde!1994 yılında Başak takımyıldızında PSR B1257+12 pulsarı çevresinde iki gezegen olduğu Wolszczan ve Frail tarafından keşfedildi. style.visibility

  5. Sayfa
  1995: Bir yıldız çevresinde ilk gezegen bulundu, 51 PegasiMayer ve Queloz tarafından51 Pegasi: 48 ışık yılı mesafede, Güneş benzeriGezegen: Kütlesi Jüpiter kadar, periyodu 4.23 gün!

  6. Sayfa
  16 Ağustos 2009 itibarı ile358uzak gezegen keşfedilmiş durumda.http://www.exoplanets.org/

  7. Sayfa
  Uzak gezegenleri nasıl bulabiliriz?Tayfsal gözlemlerleGeçiş gözlemleri ileKütleçekim mikrokırılma etkisi ileDirek görüntüleme ileDiğer bazı yöntemler ileŞimdi bu teknikleri daha yakından tanıyalım:

  8. Sayfa
  Yıldız Yalpalamasıstyle.visibility

  9. Sayfa
  Tayf Gözlemleri

  10. Sayfa
  Geçiş Gözlemleri

  11. Sayfa
  Kütleçekimsel Mikrokırılma

  12. Sayfa
  Direk Görüntüleme

  13. Sayfa
  Uzak Gezegenlerin Yörüngeleri ve Kütleleri

  14. Sayfa
  Uzak Gezegenlerin Yörünge Periyodları

  15. Sayfa


  16. Sayfa
  Radyal (Dikine) Hız

  17. Sayfa
  Çoklu gezegen barındıran 20 yıldız

  18. Sayfa
  55 Cancri: 5 Gezegenli YıldızArtist Rendering by Lynette Cook

  19. Sayfa
  Güneş Sistemi ve 55 CancriArtist Rendering by Lynette Cook

  20. Sayfa
  Bazı Bağlantılar:http://planetquest.jpl.nasa.govhttp://www.exoplanets.orghttp://www.planetary.org/explore/topics/extrasolar

  21. Sayfa
  Evrende YaşamEvrende yaşam var mı?VarEvrende başka bir gezegende yaşam var mı?Neden olmasın?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  Drake DenklemiN : Samanyolu galaksisinde iletişime geçebileceğimiz, zeki uygarlığa sahip gezegen sayısıR* : ortalama yıldız oluşumu oranıfp : bu yıldızlardan çevresinde gezegen bulunduranların fraksiyonune : gezegen barındıran yıldızlardan hayata elverişli ortamı bulunan gezegen sayısıfℓ : bu yıldızlardan üzerinde bir zamanda yaşam gelişebilmişlerin fraksiyonufi : bu yıldızlardan zeki yaşama sahip olanlarının fraksiyonufc : zeki yaşama sahip uygarlığı bulunanların iletişim teknolojisi geliştirebilmiş olanlarının fraksiyonuL : bu uygarlıkların iletişime elverişli sinyalleri uzaya yayma süresi

  23. Sayfa
  N sayısını hesaplayalım Drake ŞimdiR* : 10/yıl 7/yılfp : 0.5 0.2-0.6ne : 2 >0.005  2fℓ : 1 0.33fi : 0.01 0.01fc : 0.01 0.01L : 10000 yıl 10000 yıl NDrake = 10 Nşimdi= 2.3

 • 4
  Önizleme: 2 yıl önce

  Galaksi ve gezegenler sunusu

  İndir : 65_galaksi.pptx
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  RABİA GİZEM KURU3 A SINIFI NO:217

  2. Sayfa
  GALAKSİLER Galaksiler milyarlarca yıldızdan oluşur. (Şunu unutmayın: Yıldızlar Güneş gibi büyük gök cisimleridir. Örneğin Dünyamız veya Ay birer yıldız değil, sadece gezegendir.) En büyük galaksideki yıldız sayısı yaklaşık 3 trilyondur. Orta büyüklükteki bir galakside yaklaşık 200-300 milyar, küçük bir galakside ise yaklaşık 100 milyar yıldız vardır.style.visibility

  3. Sayfa
  SAMANYOLU GALAKSİSİ Samanyolu, Dünyamız'ın içinde bulunduğu galaksinin ismidir. Samanyolu Galaksisi çok büyüktür. Tabii, bütün büyük galaksilerde olduğu gibi Samanyolu'nun da bir galaksi merkezi vardır. Bu merkezde bulunan yıldızlar daha yaşlı, kırmızı ve sarı olan yıldızlardır. Galaksinin kollarındakiler ise daha çok sıcak, genç mavi yıldızlardır. Ayrıca bu kollarda gaz ve toz bulutları da vardır. Bu galaksi sarmal şeklindedir, aslında galaksinin şekli "rüzgar gülünün" şeklinin aynısıdır. Yani, merkezinden dışa doğru açılan kolları vardır. Bu kollar dört tanedir. Bunlardan birinin adı "Avcı Kolu"dur. "Güneş Sistemi" denilen gezegenler topluluğu bu kolda bulunur ve bu topluluktaki gezegenlerden biri de Dünyamız'dır. style.visibility

  4. Sayfa
  YILDIZLAR Yıldızlar ve gezegenler, uzaydaki "bulutsu" ismi verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmalarıyla meydana gelirler. Gök cisimlerinin kaynağı olan bulutsular bu nedenle evrende oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bulutsuların yıldızlar gibi kendi ışıkları yoktur. Bu nedenle, onları görmek çok zordur. Ancak, içlerindeki gaz parladığında, yıldızlardan gelen ışığı yansıttıklarında veya ışığın kaynağının önüne geçtiklerinde görünürler. Yıldızlar, çevrelerine ısı, ışık ve enerji verirler. Çok küçük yıldızlar olduğu gibi çok büyük dev yıldızlar da vardır. Bununla beraber çok büyük olduğunu düşündüğümüz Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır ve Güneş'ten çok daha büyük yıldızlar vardır. Peki yıldızların belli bir süre yaşadıklarını biliyor muydunuz? Evet, çocuklar yıldızlar canlı değildirler ama tıpkı canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yıldızlar bulutsularda oluşur ve yaşamaya başlarlar. Dev bir yıldız yaşamının sonuna geldiğinde ise, şiddetli bir patlama ile uzay boşluğuna dağılır. Bu yıldızın dağılan parçalarından da daha küçük yıldızlar ve gezegenler oluşur. Güneş, Güneş Sistemi içindeki gezegenler ve elbette bizim Dünyamız da, çok eski zamanlarda dev bir yıldızın patlaması sonucunda ortaya çıkmıştır.style.visibility

  5. Sayfa
  GÜNEŞ SİSTEMİ Güneş Sistemimiz; Güneş, dokuz gezegen ve bu gezegenlerin altmış bir adet uydusundan meydana gelir. Bu gezegenlerin arasındaki boşlukta birçok kuyruklu yıldız ve göktaşı bulunur. Bütün bu gökcisimlerinin en büyüğü olan Güneş ise, tüm Güneş Sistemi'nin kalbidir. Güneş Sistemimiz'in bir parçası olan bu dokuz gezegen, hem kendi etraflarında, hem de Güneş'in etrafında sıralanmış bir şekilde sürekli dönerler. Güneş'e en yakın olandan en uzağa doğru gezegenlerin adlarını sayalım; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Gördüğünüz gibi Dünyamız, Güneş'e yakınlık sıralamasında üçüncüdür. Güneş Sistemi içinde bulunan her gezegenin farklı özellikleri vardır. Bunlardan kiminin sıcaklığı kurşunu eritecek kadar yüksektir. Kimi ise tamamen buzullarla kaplıdır. Bazı gezegenler tamamen gazdan oluşur. Bazıları ise Ay kadar minik gezegenlerdirstyle.visibility

  6. Sayfa
  GÜNEŞ Güneş, Güneş Sistemi'ndeki en büyük gök cismidir. Çok sıcak ve yanmakta olan bazı gazlardan oluşur. Bu nedenle, yüzeyinde her saniyede milyonlarca atom bombası patlamasına eşit güçte patlamalar olur. Bu patlamalarda boyu Dünyamız'ın büyüklüğünün 40-50 katı olan alevler fışkırır. Ateşten bir topa benzeyen Güneş, yüzeyinden çok büyük bir ısı ve ışık yayar. Eğer, Güneş olmasaydı, her zaman gece olurdu ve her yer buzla kaplı olurdu. En önemlisi daha önce söylemiştik ya! Dünya'da yaşam yani biz olamazdık. style.visibility

  7. Sayfa
  GEZEGENLER Gezegenlerin yıldızların etrafında dönen gökcisimleri olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu bölümde Dünyamız'ın da içinde bulunduğu Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri inceleyeceğiz. Güneş Sistemi'ni bir daire olarak düşünürsek Güneş bu dairenin tam ortasında yani merkezindedir.style.visibility

  8. Sayfa
  MERKÜR Güneş'e doğru ilerlemeye devam edersek Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'e ulaşırız. Merkür'ün en ilginç özelliği, kendi etrafında çok yavaş dönmesidir. Kendi etrafındaki dönüş hızı, neredeyse Güneş'in etrafında yaptığı dönüş kadar yavaştır. Öyle ki Merkür Güneş etrafında iki kez döndüğünde, kendi etrafında sadece üç kez dönmüş olur. Gece ile gündüzün bu kadar uzun sürmesi, gezegenin bir yüzünü kavururken, öteki yüzünü ise dondurur. Bu nedenle gece ile gündüz arasındaki ısı farkı yaklaşık 1000 derecedir. Elbette böyle bir ortam, hiçbir canlının yaşamasına imkan vermez.style.visibility

  9. Sayfa
  VENÜS Güneş'e doğru bir sonra karşılaşacağımız gezegen Venüs'tür. Venüs gökyüzünde Güneş ve Ay'dan sonraki en parlak cisimdir. Bu nedenle, en eski çağlardan bu yana insanlar tarafından bilinir. Venüs'te, dondurucu soğukların aksine, yakıcı bir sıcaklık hüküm sürer. Isı yüzeyde yaklaşık artı 450°C'ye kadar ulaşır. Bu, kurşunu bile eritmeye yetecek bir ısıdır. Venüs'ün bir diğer özelliği de, yoğun bir karbondioksit tabakasından oluşan ağır atmosferidir. Ayrıca, Venüs'ün atmosferinde kilometrelerce kalınlıkta asit katmanları bulunmaktadır. Bu yüzden gezegende sürekli öldürücü asit yağmurları yağar. Böyle bir ortamda, hiçbir canlı yaşayamaz.style.visibility

  10. Sayfa
  DÜNYA Mars'tan sonra karşımıza çıkan mavi gezegen, Dünyamız'dır. Dünyamız'ın özelliklerini en son bölümde size detaylı bir şekilde anlatacağız. Ancak şimdiden şunu hatırlatalım: Dünyamız, üzerinde canlıların yaşamasına izin veren tek gezegendir.style.visibility

  11. Sayfa
  MARS Jüpiter'den sonra Mars gelir. Mars, Dünya ile karşılaştırılamayacak kadar ölü bir gezegendir. Mars'ta herhangi bir canlının yaşaması mümkün değildir. Bunun çok önemli nedenleri vardır: Birincisi, Mars'ın atmosferi yoğun karbondioksit içeren zehirli bir karışımdır. İkincisi, gezegenin üzerinde hiç su yoktur. Üçüncüsü, Mars'ta sıcaklık yaklaşık eksi 53 derecedir. Ve dördüncüsü, Mars'ta çok kuvvetli rüzgarlar ve aylarca devam eden kum fırtınaları vardır.style.visibility

  12. Sayfa
  JÜPİTER Güneş'e doğru biraz daha ilerlediğimizde Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'le karşılaşırız. Jüpiter, Dünya'nın çapının 11 katı büyüklükte (Bu büyüklüğü daha iyi anlamak için 11 tane Dünya büyüklüğünde gezegenin birleştiğini düşünün!) olan bir gezegendir. Bu gezegende de şartlar yaşamaya elverişli değilir. Çünkü Jüpiter'in, üzerinde hiç kara parçası bulunmaz ve çok soğuk bir gezegendir. style.visibility

  13. Sayfa
  SATÜRN Güneş'e doğru yolculuğumuza devam edersek Satürn'le karşılaşırız. Güneş Sistemi'nin bu ikinci büyük gezegeni, etrafındaki halkalarla tanınır. Bu halkalar gaz, buz ve kaya parçalarından oluşmaktadır. Bu gezegende ısı yine yaşama izin vermeyecek derecede düşüktür: Eksi 178 derece.style.visibility

  14. Sayfa
  URANÜS Merkeze yani dairenin ortasına doğru biraz daha ilerleyince Uranüs'le karşılaşırız. Uranüs, Güneş Sistemi'ndeki üçüncü büyük gezegendir. Atmosfer sıcaklığı eksi 214 derece civarındadır yani bu gezegen de bizi bir saniyede donduracak kadar soğuktur. Zehirli gazlardan oluşan atmosferi, yaşama kesinlikle uygun değildir.style.visibility

  15. Sayfa
  NEPTÜN Güneş Sistemi'nin merkezine, yani dairenin iç kısmına doğru biraz daha ilerlediğinizde Neptün'le karşılaşırız. Bu gezegen de oldukça "soğuk"tur: Yüzey sıcaklığı eksi 218 derece civarındadır. Gazlardan oluşan atmosferi insan için zehirlidir. Dahası gezegenin yüzeyinde, hızları saatte 2000 kilometreye varan korkunç fırtınalar eser.style.visibility

  16. Sayfa
  PLUTON Dairenin en dışındaki gezegen Plüton'dur. Plüton aynı zamanda, Güneş'e en uzak ve en küçük olan gezegendir. Bu gezegenin gözlemlenmesi oldukça zordur, Hubble uzay teleskobu bile, ancak bunun yüzeyinde bulunan bazı kaba ayrıntıları ortaya çıkartabilmiştir. Bu küçük gök cismi, oldukça "soğuk"tur. Yaklaşık eksi 238 derece kadar! Kışın karlı havalarda eksi 2-3 dereceye kadar düşen ısı dondurucu bir soğuktur. Plütondaki eksi 238 derecelik ısı ise bizim dayanamadığımız kış günlerindeki soğuğun yaklaşık 100 katıdır. Bu da hayatımızı sona erdirecek derecede bir soğuk demektir. Plüton gezegeni bu kadar soğuk olması nedeniyle dışarıdan bir buz yığını gibi görünür.style.visibility

  17. Sayfa
  Buraya kadar öğrendiklerimizin sonucunda ortaya çıkan gerçek, Dünya hariç Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin hiçbirinin yaşamaya uygun olmadığıdır. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin her biri ölü ve sessiz dev cisimlerdir. Dünyamız ise yaşam için gerekli olan herşeyin var olduğu, yüzeyi rengarenk bir gezegendir. Yemyeşil ormanları ve masmavi denizleriyle uzaydan çok güzel görünmektedir. Ay'a ilk giden astronotlar, Dünya'nın renkli ve parlak görünümü karşısında hayrete düşmüşlerdir

  18. Sayfa
  DİĞER GÖK CİSİMLERİ Güneş Sistemi'ndeki diğer bazı gök cisimleri de kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve meteroitlerdir. Bunlar, bundan yaklaşık 4 ya da 6 milyar yıl önce içinde Güneş Sistemi'nin de oluştuğu bulutsudan geriye kalan gök cisimleridir. Güneş Sistemi'ndeki diğer bazı gök cisimleri de kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve meteroitlerdir. Bunlar, bundan yaklaşık 4 ya da 6 milyar yıl önce içinde Güneş Sistemi'nin de oluştuğu bulutsudan geriye kalan gök cisimleridirstyle.visibility

  19. Sayfa
  KUYRUKLU YILDIZ Kuyruklu yıldızlar donmuş haldeki gazlardan ve tozlardan oluşmuştur. Bunlar bazen Güneş'in etrafında dolanmaya başlarlar. Kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştıkça ısının etkisiyle yüzeyi buharlaşmaya başlar. Buharlaşmanın sonucunda parlak ışık ortaya çıkar. Çekirdeğin üzerinde büyük bir gaz ve toz küresi oluşur. Bu gaz ve toz küresine "saç" ismi verilir. Ayrıca saça bağlı yine gaz ve tozdan bir kuyruk oluşur. Göktaşları uzaydaki kayalık cisimlerdir. Genelde Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında görülürler. Göktaşlarının çapları en fazla 1000 km'ye kadar çıkabilmektedir. style.visibility

  20. Sayfa
  SUNUMUMUZ BİTMİŞTİRBENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Gezegen Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Gezegen Ek Bilgileri

 • 2
  2 yıl önce

  Gezegen Nedir?
  Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
  Cümle 1: Turgutun göbek adı Mehmettir.

 • 2
  2 yıl önce

  Gezeğen Nedir?
  Çok gezen (kimse)


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin